Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2014

Simulacija kao aktivni oblik učenja. Primer: Beogradski model EU

Većina učenika i studenata voli načine rada koji im omogućavaju da aktivno učestvuju, a ne samo da pasivno slušaju ili čitaju. Postoji niz različitih načina na koje učenici/studenti mogu da se uključe u aktivno učenje, a to su brojni projekti, simulacije, igranje uloga, eksperimenti, kreativne radionice, seminari i vežbe gde mogu da primene sve ono što su učili. Simulacija predstavlja jedan od načina koji studenti koriste kao model ponašanja radi sticanja boljeg razumevanje određenog ponašanja, procesa ili oblasti koju izučavaju.

U ovom  tekstu ću se baviti simulacijom kao oblikom aktivnog učenja i učešća studenata, sa osvrtom na primer simulacije organa EU na Beogradskom modelu Evropske unije. Simulacija je program, uređaj ili scena gde se oponaša rad nečega iz realnog života. Simulacije je imitacija oređenog rada i procesa. Tako simulacije predstavljaju praktičnu primenu naučenih tehnika, veština i znanja kroz imitaciju u određenom prostoru i vremenu. Brojne naučne grane koriste si…